Chung cư Bohemia Residence - 25 Nguyễn Huy Tưởng suất ngoại giao