Chung cư Summit Building 216 Trần Duy Hưng suất ngoại giao