Chung cư Vĩnh Hưng Dominium - 409 Lĩnh Nam suất ngoại giao